Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 26 november 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Professionalisering jeugdzorg (33.619)

- Voorhang Uitvoeringsbesluit Wet op de Jeugdzorg en oprichting Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg

De commissie houdt de bespreking van de brieven van 22 november 2013 over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de Jeugdzorg en over de oprichting van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg (Kamerstukken 1/2 33811 A/1) aan tot 3 december 2013.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer