Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 3 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011 (33.493)

-
33493

Wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011

De commissie neemt kennis van de nota naar aanleiding van het verslag. De commissie handhaaft haar eerdere voorstel het wetsvoorstel op 10 december 2013 plenair te behandelen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer