Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 3 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet houdbare overheidsfinanciën (33.416)

-
Mededelingen en rondvraag

De CDA-fractie heeft verzocht de stemming over de wetsvoorstellen 33416 (Houdbare overheidsfinanciën) en 33540 (verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden) een week uit te stellen om nog enkele vragen schriftelijk voor te kunnen leggen aan de minister van Financiën.
Op verzoek van de SP-fractie zal COM(2013)814 geagendeerd worden in de volgende commissievergadering. M.h.o.o. het debat over internationaal fiscaal verdragsbeleid op 21 januari 2014 beschikt de commissie graag spoedig over de kabinetsappreciatie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren