Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 3 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente (33.755)

-
Belastingplan 2014 c.a.

Inbreng ten behoeve van het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Bröcker), PvdA (Sent), CDA (Essers), PVV (Van Strien), SP (Reuten), D66 (Van Boxtel), ChristenUnie (Ester).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren