Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 3 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt (32.842)

-
32842

Strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt

Inbreng voor het volgend nader voorlopig verslag wordt 10 december 2013 geleverd door de fractie van de SP (Ruers). Voorts wenst de commissie kennis te nemen van de informatie die voor 1 januari 2014 naar de Tweede Kamer zal worden gezonden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren