Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 3 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging vermelding van geslacht in de geboorteakte (33.351)

-
32444

Elektronische dienstverlening burgerlijke stand

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 29 november 2013 voor kennisgeving aan te nemen.

De ondervoorzitter attendeert de leden op de plenaire behandeling van het wetsvoorstel 33.351 (wijziging vermelding geslacht in de geboorteakte) van 16/17 december a.s. en roept de woordvoerders op zich in te schrijven voor het debat.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren