Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 3 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Professionalisering jeugdzorg (33.619)

- Oprichting Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg

Brief van 22 november 2013 (Kamerstukken 1/2 33811 A/1)

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief en daarbij tevens de brief met het ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg (33619, A) te betrekken.
De conceptbrief wordt verspreid onder de leden van de commissie.

- Voorhang wijziging Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg

Brief van 22 november 2013 (33619, A)

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief en daarbij tevens de brief over de oprichting van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg (33811 A/1) te betrekken.
De conceptbrief wordt verspreid onder de leden van de commissie.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer