Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) en Financiën (FIN) van 10 december 2013
1.
33819

Wet maatregelen woningmarkt 2014 II

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), PvdA (Duivesteijn), CDA (Essers), SP (Ruers), D66 (Van Boxtel), GroenLinks (De Boer), ChristenUnie (Kuiper) en 50PLUS (Nagel).

2.
33756

Wet maatregelen woningmarkt 2014

De commissies stellen vast dat het wetsvoorstel is ingetrokken.

3.
Rondvraag

De voorzitter meldt dat de nadere procedure met betrekking tot wetsvoorstel 33819 wordt besproken op maandagavond 16 december 2013.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman