Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 10 december 2013
1.
33416 en 33540

Verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden; Wet houdbare overheidsfinanciën

De commissie neemt de brief van de minister van Financiën d.d. 5 december 2013 (33416/33540, G) voor kennisgeving aan. Zij concludeert dat geen der fracties aanleiding ziet te verzoeken om heropening van de beraadslaging.

2.
Belastingplan 2014 c.a.

Belastingplan 2014; Overige fiscale maatregelen 2014; Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit; Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van PvdA (Sent), CDA (Essers) en SP (Reuten).

3.
T01732

Mogelijkheden mitigeren gevolgen onderscheid commerciële en fiscale waarderingsstelsels bij pensioenen in eigen beheer (33.402 / 33.403 / 33.405 / 33.407)

De commissie besluit de brief te betrekken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2014 c.a.

4.
E130058

Richtlijnvoorstel tot wijziging van Richtlijn 2011/96/EU betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten

De commissie besluit op 14 januari 2014 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van de te verwachten kabinetsappreciatie bij dit voorstel. De commissie wenst uiterlijk 17 januari 2014 over de antwoorden te kunnen beschikken teneinde deze te betrekken bij het debat over internationaal fiscaal verdragsbeleid en belastingheffing internationale ondernemingen van 21 januari. Het Lid Elzinga (SP) spreekt het voornemen uit tot het leveren van inbreng.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren