Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 10 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet houdbare overheidsfinanciën (33.416)

-
33416 en 33540

Verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden; Wet houdbare overheidsfinanciën

De commissie neemt de brief van de minister van Financiën d.d. 5 december 2013 (33416/33540, G) voor kennisgeving aan. Zij concludeert dat geen der fracties aanleiding ziet te verzoeken om heropening van de beraadslaging.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren