Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 10 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet basisnet (32.862)

- 32862 (Wet basisnet)

Brief van de staatssecretaris van I&M van 3 december 2013 in reactie op brief van 6 november 2013 (verslag schriftelijk overleg 32862, K)

De commissie besluit de brief van 3 december 2013 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer