Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 10 december 2013
1.
32842

Strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt

Inbreng voor het volgend nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de SP (Ruers). De fractie van GroenLinks (Strik) sluit zich bij de vragen en opmerkingen van de fractie van de SP aan.

2.
33605 VI

Jaarverslag en slotwet Veiligheid en Justitie 2012

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de SP (Ruers)

3.
E130055

Voorstel voor een richtlijn ter versterking van het vermoeden van onschuld en van het recht om bij het strafproces aanwezig te zijn

De commissie wenst de BNC-fiche van de regering uiterlijk op 17 januari 2014 te ontvangen.

Inbreng voor het schriftelijk overleg wordt geleverd op 28 januari 2014.

4.
E130056

Voorstel voor een richtlijn betreffende speciale waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde in een strafzaak zijn

De commissie wenst de BNC-fiche van de regering uiterlijk op 17 januari 2014 te ontvangen.

Inbreng voor het schriftelijk overleg wordt geleverd op 28 januari 2014.

5.
E130057

Voorstel voor een richtlijn betreffende het recht op voorlopige rechtsbijstand voor burgers die verdachte of beklaagde zijn in een strafproces en tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd

De commissie wenst de BNC-fiche van de regering uiterlijk op 17 januari 2014 te ontvangen.

Inbreng voor het schriftelijk overleg wordt geleverd op 28 januari 2014.

6.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit de behandeling van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken en het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden in verband met de herziening ten nadele (32.044) te agenderen voor de commissievergadering van 17 december 2013.

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de uitvoering van de Tweede Kamer motie Dijkstra over het onderzoek naar de mogelijkheden en de consequenties van het onbepaald laten van het geslacht voor kennisgeving aan.

7.
Rondvraag

De commissie wenst enkele schriftelijke vragen te stellen n.a.v. het verschijnen van de Regelgevingmonitor 2013. De staf zal een conceptbrief per mail laten circuleren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren