Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 10 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt (32.842)

-
32842

Strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt

Inbreng voor het volgend nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de SP (Ruers). De fractie van GroenLinks (Strik) sluit zich bij de vragen en opmerkingen van de fractie van de SP aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren