Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 10 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging vermelding van geslacht in de geboorteakte (33.351)

-
Mededelingen en informatie

De commissie besluit de behandeling van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken en het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden in verband met de herziening ten nadele (32.044) te agenderen voor de commissievergadering van 17 december 2013.

De commissie neemt de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de uitvoering van de Tweede Kamer motie Dijkstra over het onderzoek naar de mogelijkheden en de consequenties van het onbepaald laten van het geslacht voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren