Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 17 december 2013
1.
33692

Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek te houden op 21 januari 2014.

2.
T01556

Registratie aantal ritueel geslachte dieren en hoeveelheid geƫxporteerd onbedwelmd ritueel geslacht vlees (31.571)

De fractie van de PVV (Faber-van de Klashorst) geeft aan behoefte te hebben aan een nader schriftelijk overleg. Zij zal hiertoe uiterlijk 19 december 2013 per mail aan de griffie inbreng leveren. De toegging blijft geregistreerd als openstaand.

3.
T01692

Informeren over industriƫle participatie (32.768)

De commissie besluit de bespreking van de brief en de toezegging aan te houden tot 14 januari 2014.

4.
Kabinetsreactie op ex ante beleidsevaluatie mestbeleid 2013

Brief - met bijlage - van de staatssecretaris van EZ van 12 december 2013 (33037, 80)

De commissie besluit de bespreking van de brief aan te houden tot 21 januari 2014.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer