Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 17 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herschikken gronden voor asielverlening (33.293)

-
T01802

Toezegging pilot-zaak Gezinshereniging (33293)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de vergadering van 14 januari 2014.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren