Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 17 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Toesturen van en meenemen punten in evaluatiekader, evalueren en halfjaarlijks monitoren, alsmede eventueel aanpassen wetgeving na evaluatie (33.106 / 32.812) (T01570)

- T01570

toesturen van en meenemen punten in evaluatiekader, evalueren en halfjaarlijks monitoren, alsmede eventueel aanpassen wetgeving na evaluatie (33.106 / 32.812)

De brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 10 december 2013 inzake voortgang passend onderwijs (derde voortgangsrapportage) (33106, S) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman