Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 17 december 2013
1.
E130054

Commissiemededeling: Vrij verkeer van personen; vijf acties die gunstig zijn voor burgers, groei en werkgelegenheid in de EU

Het lid Strik (GroenLinks) heeft inbreng geleverd voor de conceptbrief over de Commissiemededeling. De brief wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.
Mededelingen en informatie

Op verzoek van een van de woordvoerders zal een latere datum gezocht worden voor de plenaire behandeling van wetsvoorstel 33623 (Wijziging wet minimumloon).

3.
Rondvraag

Het lid Hoekstra (CDA) merkt op dat het op 1 november 2013 op verzoek van de staatssecretaris van SZW aangehouden voorstel 33687 (Afhankelijk maken partnertoeslag Algemene Ouderdomswet) nu door de regering als spoedeisend wordt aangemerkt (33750, N) zonder daarvoor enige argumentatie aan te dragen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren