Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 17 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Afhankelijk maken partnertoeslag Algemene Ouderdomswet van gezamenlijk inkomen gehuwde pensioengerechtigde en diens echtgenoot (33.687)

-
Rondvraag

Het lid Hoekstra (CDA) merkt op dat het op 1 november 2013 op verzoek van de staatssecretaris van SZW aangehouden voorstel 33687 (Afhankelijk maken partnertoeslag Algemene Ouderdomswet) nu door de regering als spoedeisend wordt aangemerkt (33750, N) zonder daarvoor enige argumentatie aan te dragen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren