Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 17 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel DNA-verwantschapsonderzoek in het strafrecht (32.168)

-
T01438

Vijfjaarlijkse evaluatie terrorismewetgeving en toezenden voorstel aanpak evaluatie (32.168)

De commissie besluit de toezegging als deels voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren