Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 17 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn consumentenrechten (33.520)

- 33520

Implementatiewet richtlijn consumentenrechten

De fracties van CDA (Franken) en D66 (Scholten) geven te kennen behoefte te hebben inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 14 januari 2014.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren