Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 17 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Integraal wetgevingsbeleid (31.731)

-
Regelgevingsmonitor 2013

De commissie kan zich vinden in het voorstel om de brief aan de minister van Veiligheid en Justitie te beperken tot het punt van uitsplitsing.

De commissie wenst te verzoeken om uitsplitsing naar inhoudelijk samenhangende beleidsterreinen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren