Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 17 december 2013
1.
33674

Gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Beckers), CDA (De Vries-Leggedoor), PVV (Frijters-Klijnen), SP (Slagter-Roukema) en GroenLinks (Thissen). De proef wordt zo spoedig mogelijk verspreid onder de leden van de commissie, teneinde het verslag tijdig vast te kunnen stellen.
De commissie stelt de conceptbrief naar aanleiding van het op 10 december 2013 voorgehangen ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg en het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg (31839, C), als commissiebrief vast.

2.
33684

Jeugdwet

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Beckers), PvdA (Beuving), CDA (De Vries-Leggedoor), PVV (Frijters-Klijnen), SP (Slagter-Roukema), D66 (Scholten), GroenLinks (Thissen) en ChristenUnie (Kuiper). De proef wordt zo spoedig mogelijk verspreid onder de leden van de commissie, teneinde het verslag tijdig vast te kunnen stellen.

3.
Toezegging Reduceren regeldruk (T01800)

De commissie stelt de brief naar aanleiding van de toezegging over het reduceren van de regeldruk als commissiebrief vast.

4.
Toezegging Geldigheidsduur indicatiebesluit (T01599)

Brief staatssecretaris VWS van 13 december 2013 in reactie op toezegging T01599 (32529, N)

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief van 13 december 2013; inbreng voor de conceptbrief wordt geleverd door het lid Quik-Schuijt (SP). De toezegging blijft voorlopig geregistreerd als openstaand.

5.
Evaluatie Embryowet en Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

Brief minister VWS van 13 december 2013 in reactie op vragen commissie (verslag schriftelijk overleg 30486, B)

De commissie besluit de bespreking van dit onderwerp aan te houden tot 14 januari 2014.

6.
Oprichting Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg

Verslag schriftelijk overleg (33619, B / 33811) naar aanleiding van brief 22 november 2013 (Kamerstuk 1/2 33811, A/1)

De commissie besluit de bespreking van het verslag schriftelijk overleg aan te houden tot 14 januari 2014.

7.
Voorhang wijziging Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg

Verslag schriftelijk overleg (33619, B / 33811) naar aanleiding van brief van 22 november 2013 (33619, A)

De commissie besluit de bespreking van het verslag schriftelijk overleg aan te houden tot 14 januari 2014.

8.
Mededelingen en informatie

a. De plenaire behandeling van wetsvoorstel 33726 (Afschaffing financiƫle regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten) in de Tweede Kamer is voorzien voor week 4. De commissie stelt nog steeds prijs op een technische briefing door het ministerie.
b. Het voorbereidend onderzoek van wetsvoorstel 32402 (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) wordt verplaatst van 14 januari 2014 naar 28 januari 2014.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer