Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 17 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Professionalisering jeugdzorg (33.619)

- Oprichting Stichting Kwaliteitsregister Jeugdzorg

Verslag schriftelijk overleg (33619, B / 33811) naar aanleiding van brief 22 november 2013 (Kamerstuk 1/2 33811, A/1)

De commissie besluit de bespreking van het verslag schriftelijk overleg aan te houden tot 14 januari 2014.

- Voorhang wijziging Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg

Verslag schriftelijk overleg (33619, B / 33811) naar aanleiding van brief van 22 november 2013 (33619, A)

De commissie besluit de bespreking van het verslag schriftelijk overleg aan te houden tot 14 januari 2014.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer