Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 14 januari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011 (33.493)

-
Rondvraag

De commissie besluit een conceptbrief inzake de uitvoering van motie-Vos c.s.(33493, F) ter vaststelling te agenderen in de commissievergadering van 21 januari 2014.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer