Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 14 januari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken 2013 (najaarsnota) (33.805 XIII)

- 33805 XIII

Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken 2013 (najaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer