Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 14 januari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2013 (najaarsnota) (33.805 IX)

- 33.805 IX

Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2013 (najaarsnota)

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren