Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 14 januari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herschikken gronden voor asielverlening (33.293)

-
T01802

Toezegging pilot-zaak Gezinshereniging (33293)

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van V&J van 12 december 2013 inzake de toezegging over de pilot-zaak Gezinshereniging om met de regering in schriftelijk overleg te treden. Een concept voor de commissiebrief zal door de staf worden opgesteld. De status van de toezegging T01802 blijft ongewijzigd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren