Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 14 januari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen (32.213 (R1903))

- T01222 [niet afgerond]

Brief van de minister van BZK van 18 december 2013 inzake voortgangsrapportages Sint Maarten

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de commissievergadering van 21 januari 2014.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman