Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 14 januari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs (33.519)

-
T01761

Collegegelddifferentiatie honours tracks (33.519)

De brief van de minister van OCW d.d. 20 december 2013 inzake aanhouding ontwerpbesluit experiment collegegelddifferentiatie bij honours tracks (33519, H) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman