Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 14 januari 2014
1.
33162 Einde export kinderbijslag

Brief minister SZW van 19 december 2013 in reactie op brief commissie van 24 september 2013 (Verslag schriftelijk overleg, 33162, H)

De commissie besluit op 28 januari 2014 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg met de regering.

2.
T01644 (Toezegging Vereenvoudiging indicatiestelling)

Brief staatssecretaris SZW van 19 december 2013 over indicaties zorg en sociale zekerheid (33327, H)

De commissie houdt de bespreking van de brief aan tot 21 januari 2014.

3.
T01810 (Toezegging Aanpak schijnconstructies)

Brief minister SZW van 16 december 2013 over voortgang aanpak schijnconstructies (33750 XV, D en bijlage)

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief. Een week na de plenaire behandeling van het wetsvoorstel over het van toepassing verklaring van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33.623) - zal inbreng voor schriftelijk overleg geleverd worden.

4.
Mededelingen en informatie

Wetsvoorstellen die voor 19 maart 2014 moeten worden afgewikkeld, dienen uiterlijk 23 januari 2014 door de Tweede Kamer te zijn aanvaard, wil de Eerste Kamer een inspanningsverplichting aangaan.

5.
Rondvraag

De staf gaat op verzoek van het lid Elzinga (SP) na of plenaire behandeling van het wetsvoorstel over het van toepassing verklaren van de Wet minimumloon op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht (33 623) op een andere datum plaats kan vinden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren