Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 14 januari 2014
1.
33676

Uitvoeringswet EU-executieverordening en Verdrag van Lugano

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
32015

Verbetering kinderbeschermingsmaatregelen

Inbreng voor het tweede nader voorlopig verslag wordt - mits verlof van de Kamer verkregen is - 28 januari 2014 geleverd.

3.
33061

Herziening kinderbeschermingsmaatregelen

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt 28 januari 2014 geleverd.

4.
33580

Implementatie richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt 21 januari 2014 geleverd.

5.
33520

Implementatiewet richtlijn consumentenrechten

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van D66 (Scholten), mede namens de fracties van de VVD en het CDA.

6.
Voorbereiding debat over de staat van de rechtsstaat

De uiterlijke datum wordt het leveren van inbreng voor de expertmeeting op 4 februari 2014 wordt verschoven naar 21 januari 2014. Afgesproken wordt om vragen op hoofdlijnen te stellen. De reeds geleverde inbreng van de SP (Ruers) wordt verspreid onder de commissieleden.

7.
Mededelingen en informatie

Het verslag van de JBZ-Raad, in het bijzonder ten aanzien van Gemeenschappelijk Europees Kooprecht (E110054) en Huwelijksvermogensrechtelijke regimes (E110016) / geregistreerde partnerschappen (E110017) wordt voor kennisgeving aangenomen.

De commissie neemt de antwoordbrief (kamerstuk 33667, D) van Europarlementariƫr mw. A. McIntyre, rapporteur inzake de ontwerprichtlijn valsemunterij (COM(2013) 42, zie dossier E130034) voor kennisgeving aan.

8.
Rondvraag

Het lid Hoekstra (CDA) vraagt of het wetsvoorstel strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt (32 842) al een datum voor plenaire behandeling heeft. Dat is niet het geval.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren