Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 14 januari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt (32.842)

-
Rondvraag

Het lid Hoekstra (CDA) vraagt of het wetsvoorstel strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt (32 842) al een datum voor plenaire behandeling heeft. Dat is niet het geval.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren