Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 14 januari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn consumentenrechten (33.520)

- 33520

Implementatiewet richtlijn consumentenrechten

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van D66 (Scholten), mede namens de fracties van de VVD en het CDA.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren