Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 21 januari 2014
1. Verslag van de 12e Vergadering van de Staten die Partij zijn bij het Statuut Rome, ter oprichting van het Internationaal Strafhof

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 18 december 2013 (33750 V, F)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

2. Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake rol Nederlandse regering bij afluisteren

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 januari 2014 (32735, F)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en het verslag van het schriftelijk overleg door te geleiden naar de commissies I&A/JBZ, V&J, EZ, BZK en BDO, welke gezamenlijk het onderwerp (bedrijfs)spionage en privacy zullen behandelen.


De griffier van de commissie,
Christward Gradenwitz