Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Europese Zaken (EUZA) van 21 januari 2014
1. E140001

Voorstel voor een verordening betreffende de regulering van de handel in goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing

De commissie besluit het BNC-fiche van de regering en de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten.

2. Ambassadeursconferentie 16 januari 2014

De voorzitter van de commissie BDO en de voorzitter van de commissie EUZA geven een mondelinge terugkoppeling van de ambassadeursconferentie en van de door hen voorgezeten themasessies.


De griffier voor deze vergadering,
Christward Gradenwitz