Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 21 januari 2014
1. 33719

Wet aanpassing waterschapsverkiezingen

De commissie brengt blanco eindverslag uit. Het wetsvoorstel kan als hamerstuk worden afgedaan.

2. 30174

Initiatiefvoorstel-Fokke, Voortman en Schouw Correctief referendum

De commissie brengt eindverslag uit. Zij stelt voor het wetsvoorstel, samen met het wetsvoorstel inzake het raadgevend referendum (30372), op 18 maart 2014 plenair te behandelen.

3. T01683

Openbaarheid adviezen Commissie toezicht financiƫn politieke partijen (32.752)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 10 januari 2014 (32752, K) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T01683 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman