Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 21 januari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Fokke, Voortman en Schouw Correctief referendum (30.174)

-
30174

Initiatiefvoorstel-Fokke, Voortman en Schouw Correctief referendum

De commissie brengt eindverslag uit. Zij stelt voor het wetsvoorstel, samen met het wetsvoorstel inzake het raadgevend referendum (30372), op 18 maart 2014 plenair te behandelen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman