Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA), Financiën (FIN), Economische Zaken (EZ) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 21 januari 2014
1. Coördinatie lopende Europese projecten in de Eerste Kamer

De commissies nemen de ambtelijk voorbereide voorstellen uit de notitie van 14 januari 2014 over. In aanvulling daarop wordt besloten dat de commissie EUZA betrokken blijft bij de follow-up van de concrete aanbevelingen uit de brief van de Algemene Rekenkamer (voortouwcommissies FIN en EZ (en SZW)) en bij de behandeling van het Europees semester 2014 (voortouwcommissies FIN, EZ en SZW).


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman