Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 21 januari 2014
1. 33692

Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Schaap), de PvdA (Sylvester), het CDA (Flierman), de PVV (Faber-Van de Klashorst) en de PvdD (Koffeman).

2. Kabinetsreactie op ex ante beleidsevaluatie mestbeleid 2013

Brief - met bijlage - van de staatssecretaris van EZ van 12 december 2013 (33037, A)

De commissie besluit op 4 februari 2014 inbreng te leveren voor een schriftelijk overleg met de regering.

3. Motie-Vos c.s. inzake vrijstelling van energiebelasting (33493, F)

De commissie stelt een brief aan de regering vast.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer