Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 21 januari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011 (33.493)

-
Motie-Vos c.s. inzake vrijstelling van energiebelasting (33493, F)

De commissie stelt een brief aan de regering vast.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer