Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 21 januari 2014
1. 32317

JBZ-Raad

De commissie neemt de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 23-24 januari 2014 voor kennisgeving aan.

2. JBZ-meerjarenbeleidskader 2015-2020 (32317, DJ)

De commissie neemt de brief van de bewindspersonen van Veiligheid en Justitie van 14 januari 2014 inzake de Nederlandse voorbereiding op het JBZ-meerjarenbeleidskader 2015-2020 (post-Stockholmprogramma) voor kennisgeving aan.

3. E140002

Commissiemededeling: Radicalisering tot terrorisme en gewelddadig extremisme voorkomen: naar een krachtiger beleidsantwoord van de EU

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering en/of de Europese Commissie wordt 4 februari 2014 geleverd.

4. Mededelingen en informatie

Verplaatsen MO en informatie CEPOL

De commissie stemt in met het verplaatsen van het mondelinge overleg over het JBZ-meerjarenbeleidskader 2015-2020 en de gevolgen van de tweede fase Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel voor Nederland naar 18 februari 2014. Dit overleg zal enkel met de staatssecretaris gevoerd kunnen worden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren