Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 21 januari 2014
1. T01790, T01791 en T01792

Gevolgen cultuurbezuinigingen voor lagere inkomens (33.750 VIII); Gevolgen cultuurbezuinigingen voor de cultuursector (33.750 VIII); Besprekingen met G9-gemeenten (33.750 VIII)

De commissie bespreekt de brief van de minister van OCW d.d. 24 december 2013 inzake deze toezeggingen (33750 VIII, E). Zij acht met de brief de toezeggingen T01790 en T01792 voldaan. Toezegging T01791 acht zij deels voldaan. Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister over het nog openstaande deel van deze toezegging wordt op 28 januari 2014 geleverd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman