Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 28 januari 2014
1.
Datumvoorstel plenaire behandeling initiatiefwetsvoorstellen correctief en raadgevend referendum (30174 en 30372)

Initiatiefvoorstel-Fokke, Voortman en Schouw Correctief referendum; Initiatiefvoorstel-Fokke, Voortman en Schouw Wet raadgevend referendum

De commissie stelt voor de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen op 8 april 2014 te doen plaatsvinden.

2.
Toezegging uit POC-debat: toezenden rapport De Leeuw (C, M)

De commissie neemt de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 22 januari 2014 (C,M) en het aangeboden rapport-De Leeuw voor kennisgeving aan. Zij beschouwt de (nog niet geregistreerde) toezegging als voldaan. De commissie zal het rapport desgewenst betrekken bij de behandeling van andere documenten die voortvloeien uit toezeggingen uit het POC-debat.

3.
Rondvraag

De commissie stelt voor de plenaire behandeling van het Initiatiefvoorstel-Pia Dijkstra en Schouw (33344; Gewetensbezwaren ambtenaren van de burgerlijke stand) niet op 4 maart 2014, maar op een nader te bepalen datum te doen plaatsvinden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman