Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 28 januari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Notitie kiesrecht en verkiezingen BES-eilanden (33.268) (T01709)

- T1709

Notitie kiesrecht en verkiezingen BES-eilanden (33.268)

De commissies nemen kennis van de brief van de minister van BZK d.d. 20 januari 2014 inzake kiescollege BES (33268, K). Voor de commissies is de brief aanleiding voor een mondeling overleg met de minister, bij voorkeur op 11 februari 2014. De commissies wensen op 4 februari 2014 het mondeling overleg in een gecombineerde commissievergadering voor te bereiden. Zij vragen de staf hiervoor enige punten op papier te zetten.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman