Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 4 februari 2014
1.
Voorbereiding mondeling overleg met de minister van BZK over een kiescollege BES

De commissie bereidt het mondeling overleg met de minister van BZK voor.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman