Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 4 februari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt (32.842)

-
Rondvraag

De voorzitter vraagt of de woordvoerders ermee akkoord gaan als bij de plenaire behandeling van wetsvoorstel 32842 (strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt) op 1 april 2014 alleen de minister van V&J en niet ook de staatssecretaris van VWS aanwezig is. Dit is akkoord.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren