Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 4 februari 2014
1.
33726

Afschaffing financiƫle regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 4 maart 2014.

2.
33684

Jeugdwet

De commissie neemt kennis van de nota naar aanleiding van het verslag. De voorzitter meldt dat voorafgaand aan het plenaire debat over de voorstellen Jeugdwet (33684) en Gebruik BSN in de jeugdzorg (33674) twee petities aangeboden zullen worden.

3.
Regeldruk

Brief van de minister van VWS van 28 januari 2014 in reactie op brief van 17 december 2013 (verslag schriftelijk overleg 33253, G)

De commissie neemt de brief van 28 januari 2014 voor kennisgeving aan. Toezegging T01800 blijft als openstaand geregistreerd staan. De staf gaat de stand van zaken ten aanzien van de motie-Flierman c.s.(33253, E) na.

4.
Planning gesprek ZonMw-rapport Bestuursrechtelijk toezicht op de kwaliteit van de zorg

De commissie besluit tot een informeel gesprek op 18 maart 2014 over het ZonMw-rapport Bestuursrechtelijk toezicht op de kwaliteit van de zorg (Programma Thematische Wetsevaluatie)(31765, 83 en bijlage).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer