Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 11 februari 2014
1.
33258

Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein Wet Huis voor klokkenluiders

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schouwenaar), PvdA (Koole), CDA (Van Bijsterveld), SP (Vliegenthart), D66 (De Graaf), GroenLinks (Thissen), ChristenUnie (Kuiper) en SGP (Holdijk).

2.
Toezegging uit POC-debat: nadere toelichting op Ministeriƫle Commissie Vernieuwing Publieke Belangen

De brief van de minister van EZ d.d. 6 februari 2014 (C, N) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie ziet geen aanleiding de brief onder de aandacht van andere commissies te brengen. Zij beschouwt de toezegging als voldaan.

3.
Toezegging uit POC-debat: Integraal Afwegingskader en Markteffectentoets

De brief van de minister van EZ d.d. 6 februari 2014 (C, O) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie ziet geen aanleiding de brief onder de aandacht van andere commissies te brengen. Zij beschouwt de toezegging als voldaan.

4.
Rondvraag

De staf meldt dat ook de reactie van de regering met betrekking tot wetsvoorstel 33239 (deconstitutionalisering benoeming burgemeester) is ontvangen. De commissie verzoekt om toezending van deze reactie. De nadere procedure zal in de volgende vergadering worden geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman