Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) van 11 februari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Schouw Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester (33.239)

-
Rondvraag

De staf meldt dat ook de reactie van de regering met betrekking tot wetsvoorstel 33239 (deconstitutionalisering benoeming burgemeester) is ontvangen. De commissie verzoekt om toezending van deze reactie. De nadere procedure zal in de volgende vergadering worden geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman